در قسمتی دیگر از این مجموعه با عنوان «عشق در کویر، به تلاش های آقای فلاح در شهرستان بافق اشاره می شود.

او برای کارآفرینی در این شهر کویری تلاش زیادی کرده و در این مسیر از کمک اعضای خانواده و دوستانش هم بهره گرفته است.