شب میلاده دلامون شاده/ خدا امشب به جهان تاج سر داده/ به زمین و آسمون شیر نر داده/ به علی بن حسین گل پسر داده ... مولودی خوانی شاد میلاد امام محمد باقر علیه السلام با نوای موسی رضایی، جمعه 95/1/20 حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام هیئت الرضا تهران .