پنجمین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینی - پای انقلابمان می‌مانیم