روضــه ( هـركس نشناخت مرتـضى را )عــزادارى ‌شــهادت ‌حضـرت ‌زهـرا (س)بيت‌مقام‌معظم‌رهبرى ( مدظله‌العالى )
بامداحى‌حاج‌محمودكريمىدوشــنبه ٣٠ بهــمــن ١٣٩٦