مستند «روهینگیا زخم زمین» روایتی است از ظلم و ستمی که بر مردم این کشور آسیایی می رود؛ دکتر علی انجم شعاع رئیس بیمارستان پاستور مشهد به همراه دکتر محمد رشید فرخی فوق تخصص غدد تصمیم می گیرند به جنوب شرق آسیا سفر کنند و از بیماران بستری شده روهینگیایی در بنگلادش عیادت کنند.