واحد ( گنبد و بارگات منُ كشته )عــزادارى شـب سوّم فاطميه دوّمهيـــأت ثـــارالله عــليه الــســـلام
بامداحى‌حاج‌محمودكريمىدوشنبه ٢٣ بــهـمــن ١٣٩٦