کلیپ خوشید شرف با ناوی حاج امیر عباسی ویژه فاطمیه 95 - تهیه شده در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی - تدوین: علیرضا جوادی