مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق و سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی در دومین سالگرد روز اجرای برجام بعنوان مدافعان و منتقدان برجام در برنامه گفتگو محور ثریا مقابل هم نشستند که شما را به دیدن این برنامه جنجالی دعوت می کنیم...