تاج سر هستی و بالای همه جا داری/ منزلت بخشی و خود منصب بالا داری/ همه مسئله دانان و فقیهان گفتند/ که تو در هر نفست رمز معما داری ... نوحه سینه زنی در وفات حضرت معصومه سلام الله علیها با نوای حاج حسین سیب سرخی.