نشسته برق شادی توی چشمای هادی/ ملائک دم گرفتن به آهنگ منادی/ از همه سری عزیز حیدری خوش اومدی امام عسکری ... مولودی خوانی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .