مولای قنبر میزان داور/ به روز محشر مولانا حیدر/ فاتح خیبر شادی کوثر/ نبض پیمبر مولانا حیدر/ علی کی غیر از تو مولا بابای ساداته/ پدر سادات علی علی یا اسداله/ مهر عبادات علی علی یا اسداله/ علی کعبه هم از سینه چاکای درگاته/ قبله ی حاجات علی علی یا اسداله/ مهر عبادات علی علی یا اسداله ... مولودی خوانی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام با نوای سیدمجید بنی فاطمه .