عرض حاجت با تو دارم یا امام عسگری. ای خدایت داده بر خلق دو عالم برتری. ای گدایت را به خیل شهریاران سروری. خاک پایت زُهره و خورشید و ماه و مشتری. ناز دارد خادمت بر رتبه ی پیغمبری. ماه رویت احمدّی و تیغ نطقت حیدری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری. ای چراغ تابناک حُسن حیّ ذوالجلال. یافته خورشید گردون از تجلاّیت کمال. تا ابد ماه ربیع ... مدح ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام با نوای سیدمجید بنی فاطمه .