هوا داشت تاریک می شد، بعد از اذان بود که مسلحین از خانه ها بیرون آمدند و درگیری شروع شد؛۱۰- ۱۵ دقیقه بیشتر طول نکشید تا لباس بپوشد و وسایلش را جمع کند، وقتی آمد بیرون دید که شهر از مردم خالی شده، مردم از ترس مسلحین شهر را به سرعت خالی کردند و حالا او هنوز اسلحه به دست، نه برای حمله یا کشتن کسی، بلکه برای دفاع از محل زندگی اش، خودش، فرزندانش و دین و مذهبش می جنگد.

این خلاصه ای است از شانزدهمین قسمت مجموعه مستند «نسیم حیات»، روایتی از مدافع افغانستانی حرم زینبی که به شرح عملیات علیه نیروهای تکفیری و داعشی توسط لشکر فاطمیون می پردازد.