مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.

یازدهمین قسمت این مستند، به مجموعه اتفاقات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق مابین سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ یعنی در بحبوحه جنگ جهانی دوم می پردازد.