جزیره سایپن در اقیانوس آرام جزئی از جزایر ماریانای شمالی است که اولین بار توسط استعمارگران اسپانیایی کشف شد و بعدها ژاپنی ها در آن ساکن شدند.

این جزیره در جریان جنگ جهانی دوم محل نبرد آمریکا و ژاپن هم بوده است.

در سال ۱۹۸۶ جزایر ماریانای شمالی به ایالات متحده پیوست اما قوانین آمریکا در آنجا اجرا نمی شد، این موضوع موقعیتی را برای شرکت های بزرگ آمریکایی فراهم آورد تا از نیروی کار ارزان بدون پرداخت حقوق و مالیات سوء استفاده کنند.

مستند «پشت برچسب ها» روایتی است از داستان غم انگیز کارگران سخت کوشی که حتی روزانه ۱۵ ساعت کار می کردند تا شرکت های آمریکایی به سود بالا دست یابند اما چیزی از آن را به آنها ندهند.

شرایط کاری وحشتناکی که در ماریانا حاکم است، به مانند شرایط دوران برده داری بوده و در عین حال کمتر کسی به فکر آنهاست.

در این مستند با افراد مختلف از جمله اعضای کمیسیون موقعیت یکسان شغلی در آمریکا و همچنین کارگرانی که در جزایر ماریانا مشغول فعالیت هستند گفت وگو شده است.