مستند «جستجوگر» این هفته به موضوع فروش سلاح توسط انگلیس به عربستان سعودی می پردازد.

در این برنامه و در گفت وگو با کارشناسان سیاسی، ابعاد فروش انواع سلاح ها به عربستان مورد توجه قرار می گیرد، برخی بر این عقیده هستند که آل سعود برای مدتی بسیار طولانی یکی از بزرگ ترین مشتریان سلاح های بریتانیا بوده و این در حالی است که عربستان یکی از بی رحم ترین رژیم های سرکوبگر و دیکتاتوری در دنیاست.

همچنین «جستجوگر» به دنبال پاسخی برای این سوال است که چه کسانی، سود اصلی را از فروش تسلیحات و جنگ افزارهای مختلف به عربستان می برند.

نخست وزیرها و خانواده سلطنتی همگی درگیر این معامله های کلان هستند و سود فراوانی نصیب آنها می شود.

در بخش دیگر از این مستند، شاهد اعتراضات مردمی به فروش جنگ افزار به عربستان خواهیم بود؛ گزارشی از نمایشگاه های اروپایی اسلحه و مشتریان اصلی این سلاح ها که عربستان و قطر مهمترینشان هستند، بخشی دیگر از این قسمت «جستجوگر» خواهد بود.