مجموعه مستند «حریم عشق» روایتی است از زندگی شهدای نیروی انتظامی که در مناطق مختلف، عهده دار تامین امنیت این مرز و بوم هستند.

در نخستین قسمت، با خانواده شهید علی امام دادی از شهدای مرزبانی ناجا گفت وگو می شود.

شهید امام دادی از اهالی باخرز در استان خراسان بود که در هنگام خدمت در سیستان و بلوچستان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

او پس از پایان تحصیلات خود در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا، به فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان معرفی شد؛ در هنگامه خدمت در این منطقه و در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۴ به همراه گروهی از همکارانش در کمین گروهک جیش الظلم قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.