این شهید بزرگوار معاون وزیر کار و اولین شهید دفاع مقدس این وزارتخانه بود که هشتم اسفندماه سال ۱۳۶۲ به فیض شهادت نائل آمد.

همسر او پروانه قدرتی، مهمان این قسمت از «نیمه پنهان ماه» است، او در گفت وگو با زینب ابوطالبی، به نقل خاطراتی از همسر شهیدش در محیط کار و خانواده می پردازد.