مستند آفراندن به کنکاش درکار و زندگی سوران پیامی جوان مهابادی می پردازد که از چهره های ماندگار جشنواره صنعت - تجارت و معدن کشورمان است.

او با کار و تلاش در عرض پنج سال در زمینه تولید ترازوهای دیجیتالی، توانسته از یک واحد ۵ نفره تولید در یک کارگاه محقر زیرزمینی، صاحب واحد تولیدی بزرگی شود.

ترازوی استاندارد این جوان نخبه، علاوه بر عرضه در تهران و ۱۶ استان با ۴۵ نمایندگی، توانسته رقیبی بسیار موفق با کالای خارجی باشد.

اکنون شرکت دانش بنیان سوران پیامی به بازارهای عراق و افغانستان و ترکیه هم راه پیدا کرده است.