«خبرنگار جنگ» مستندی است درباره فعالیت سمیرا مواقی خبرنگار الجزایری که ۱۱ سال است حرفه خبرنگاری را شروع کرده و حالا در سوریه، مبارزه نیروهای دولتی و مردمی با تکفیری ها را پوشش می دهد.

او تاکنون با فرماندهان و شخصیت های مختلفی درباره این نبرد بی امان گفت وگو کرده و گزارش های خبری اش، نقش مهمی در نمایاندن واقعیت جنگ با تکفیری ها در سطح بین المللی داشته است.

سمیرا مواقی به طور مستقیم در صحنه های نبرد و درگیری با داعشی ها و دیگر گروه های تروریستی حضور داشته و گزارش هایش دست اول و بی واسطه هستند.

او سعی می کند همیشه واقعیت را آنطور که هست نشان دهد و به همین دلیل، جانش را کف دست گفته و همراه با رزمندگان جبهه مقاومت، در خط مقدم حضور یافته است.

یکی از مهمترین فعالیت های حرفه ای او به عنوان خبرنگار، حضور در عملیات آزادسازی موصل در عراق بوده است.

در یکی از صحنه های نبردی که سمیرا حضور داشته، بر اثر ترکش خودروی انتحاری در خط مقدم از ناحیه سر مجروح شد؛ بعد از این اتفاق بود که از شبکه ای که در آن کار می کرد اخراج شد و در حال حاضر در خبر جنگ بسیج مردمی مشغول بکار است.