ای یاد تو در عالم آتش زده بر جان ها/ هر جا ز فراغ تو چاک است گریبان ها/ ای گلشن دین سیراب با اشک محبانت/ از خون تو شد رنگین هر لاله به بستان ها ... سینه زنی واحد با نوای عبدالرضا هلالی شهادت امام حسن عسکری