دوباره دل ها به خون نشسته از غم یاری دیگر/ دوباره پرپر گلی دگر شد از گلستان حیدر/ آه از دل مهدی ، آه از دل حیدر ... ذکر مصیبت شهادت امام حسن عسکری با نوای حاج حسن خلج.