ای نگهت مشعل روشنگری/ مشتریت مهر و مه و مشتری/ تو حسن دوم پیغمبری/ مثل حسن از همه زیباتری ... مدح امام حسن عسکری در شب شهادت ایشان با نوای حاج محمدرضا طاهری.