«شنیدم تیمسار ظهیرنژاد به شما تلفن کرده‌اند که تیپ ۲ فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر. منظورشان امر آقای رئیس جمهور است. من این عدول از تصمیم عصر را قابل توجیه نمی‌دانم. این بمعنای تعطیل یا به ناکامی کشاندن عملیات فرداست» این بخشی از نامه حضرت آیت الله خامنه ای به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر ۹۲ زرهی اهواز در سال ۱۳۵۹ است، نامه ای که در تاریخ دفاع مقدس، بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود.

مستند «نامه ۲۶ آبان ۵۹» به قضایای مربوط به این نامه و حوادث پس از آن اختصاص دارد، نامه ای که در نهایت به آزادی سوسنگرد انجامید.

نمایش تصاویر بازسازی شده، گفت وگو با چهره های حاضر در عملیات آزاد سازی سوسنگرد مانند سرهنگ غلامرضا قاسمی، امیر دربندی، امیر سرتاش فرمانده وقت سوسنگرد، سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سرلشکر سلیمی در کنار تصاویر آرشیوی، در قالب مستند «نامه ۲۶ آبان ۵۹» روایت گر این ماجرا هستند.