مستند «نسیم حیات» درباره قیام مردم لیبی علیه دیکتاتوری معمر قذافی، روی آنتن می رود.

در این قسمت طی گفت وگو با انقلابیون و خانواده های آنها، ظلم و ستمی که قذافی بر مردم کشورش روا داشته بود به تصویری کشیده شده است.

همچنین تصاویری از دوران اختناق و دیکتاتوری قذافی هم به نمایش در می آید.