مجموعه مستند «دنیا در جنگ» روایتی است از تاریخ جنگ جهانی دوم و یکی از ویرانگرترین نبردهای طول تاریخ، جنگی که میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید و چهره دنیای جدیدی را شکل داد.چهارمین قسمت این مجموعه به وقایع می سال ۱۹۴۰ تا می ۱۹۴۱ میلادی می پردازد؛ زمانی که ارتش های فرانسه و انگلیس به سوی بندر دانکرک در حال عقب نشینی بودند اما ۱۵ کیلومتر جلوتر، توپخانه ارتش آلمان منتظر آنها بود تا قوای متفقین را در هم بکوبد.نیروهای متفق در آن سال ها در حال شکست بودند ولی آلمان و دیگر متحدین به تدریج ضعیف شدند و همین امر موجب شد کشورهای مقابل آنها برگ برنده شان را رو کنند.