مستند «گمشدگان» درباره پیاده روی عظیم اربعین است و خدمتی متفاوت به زائران از سوی گروهی که امید دارند جزو عاشقان واقعی حسین(ع) باشند. داستان این فیلم در مورد یکی از اهالی کربلاست به نام عبدالرزاق مسلم؛ او ابتدا با پدرش در یک قهوه خانه کار می کرد و اکنون در شهر خود یک نجار است؛ وقتی ۱۸ سال داشت به سربازی رفت و بعد از مدتی برگشت ولی برادرش سرنوشت دیگری داشت. حیدر عبدالرزاق در سال ۱۹۹۳ به سربازی رفت ولی ۴۰ روز از او خبری نشد، وقتی با سربازخانه تماس گرفتند متوجه شدند هیچ گونه فرار یا غیبتی برایش ثبت نشده، حتی در زندان بغداد هم اثری از او نبود؛ حتی بعد از سقوط صدام خبر گم شدن او را در روزنامه ها چاپ کردند و باز هم نتیجه ای نگرفتند؛ مادر حیدر نمی توانست قبول کند پسرش مرده به همین دلیل اجازه نمی داد پرونده ای برای مفقودی اش تشکیل بدهند. حالا این درودگر اهل کربلا به یاد برادرش و برای اینکه خانواده ای دیگر در غم فراق فرزندش نماند، کار جدیدی در پیش گرفته است؛ او تصمیم گرفته راهنمای کاروان ها شود و زائران پیاده را هدایت کند تا اگر مسیرها را گم کردند بتوانند به سرعت به کاروان و محل اقامتشان برسند. عبدالرزاق در ایام اربعین حسینی کار نجاری را تعطیل می کند و تمام وقت در خدمت زائران حسینی است