نماهنگ هوای کوی تو - ویژه پیاده روی اربعین - تهیه شده در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی - تدوین : علیرضا جوادی