امروزه با نوع جدیدی از بردگی در فضای مجازی روبرو هستیم که در حال فراگیر شدن در جهان است و تنها افرادی می توانند به ماهیت و عقبه استراتژیک آن پی ببرند که توانسته باشند لایه های پنهان و آشکار آن را کاملا حس کرده و درک نمایند.این شیوه جدید برده داری صرفا در خدمت گرفتن افکار و اندیشه ها و مشغول سازی انسان نیست، بلکه جنبه ای استثمارگونه نیز دارد.مجموعه مستند «برده های دنیای سایبری» جنبه های تازه و دیده نشیده ای از بردگی در خدمت دنیای مجازی را به تصویر می کشد.در دومین قسمت می بینیم حق مولف در برخی روابط تجاری رعایت نمی شود و به این ترتیب، درآمدهای زیادی کسب می شود همچنین استفاده از پول مجازی، موجب کلاه برداری های خاص در فضای مجازی می گردد و حتی پورسانت های فراوان حاصل از طریق این فعالیت ها، به کارمندان پرداخت نمی شود بلکه تنها حقوقی ثابت برای آنها در نظر گرفته شده است.