صدام حسین رئیس جمهور معدوم عراق در پایان شهریور ۱۳۵۹ آتش جنگ علیه ایران را بپا کرد ولی شاید نمی دانست آتش طولانی ترین جنگ قرن بیستم را برافروخته است.اداره و مدیریت این جنگ طولانی با آن شرایط کشور و کمبود امکانات در آن زمان بسیار دشوار بود، یکی از ستون ها و پشتوانه های اصلی پیروزی رزمندگان ما در جنگ، فعالیت های ویژه مهندسی رزمی بود.مستند «راه های افتخار» روایتی است از هشت سال دفاع جانانه ملت ایران در مقابل این تجاوز آشکار ارتش بعث عراق به خاک کشورمان، سال هایی که همه مردم یکدل و یک صدا در مقابل این هجوم وحشیانه ایستادگی کردند.این قسمت مستند درباره ساخت جاده های مورد نیاز برای انجام عملیات های گوناگون در دوران دفاع مقدس است و برای بررسی کامل این موضوع با فرماندهان مهندسی رزمی زمان جنگ گفت وگو شده است علاوه بر این تصاویری از فعالیت واحدهای رزمی مهندسی طی سال های مختلف جنگ به نمایش در می آید.