مستند «کیمیا» به 5 ویژگی شخصیتی آیت الله مهدوی کنی (ره) از قبیل ولایت مداری، فراجناحی بودن، شیفته انقلاب نه قدرت، عرفان عملی و نیروسازی برای انقلاب می پردازد