«نسیم حیات» مجموعه ای مستند در مورد دفاع از ارزش های اسلامی در مقابل تهاجم تکفیری ها و سایر دشمنان اسلام و قرآن است.هشتمین قسمت این مستند درباره مردم تونس و انقلاب آنها علیه ظلم و بیداد است؛ مردمی که آغازگر جنبش بزرگ بیداری اسلامی بودند.دکتر زیاد الدولاتی از سال ها تلاش دشمنان اسلام برای از بین بردن مظاهر اسلامی در این کشور می گوید و همچنین مبارزاتی که سبب شد سرانجام دیکتاتوری تونس به زیر کشیده شود.