حاج مجتبی رمضانی - روضه شب پنجم - هیئت کربلا رفسنجان