حاج مهدی رسولی - داری میری میدون منم ببر - شب هفتم - هیات ثارالله راهروان امام و شهدا زنجان