حاج مهدی رسولی - اشهد و انک حسین شهیدا - شب ششم - هیات ثارالله راهروان امام و شهدا زنجان