حاج مهدی رسولی - میخوام به نوکریت فقط عادت بکنم - شب ششم - هیات ثارالله راهروان امام و شهدا زنجان