حاج مجتبی رمضانی - کربلا شد غزوه خیبر علی - شب هشتم - هیئت کربلا رفسنجان