حاج مجتبی رمضانی - امیری حُسینٌ و نعمَ الامیر - شب هشتم - هیئت کربلا رفسنجان