حاج مجتبی رمضانی - عجب امتحانیه - شب هشتم - هیئت کربلا رفسنجان