حاج مجتبی رمضانی - روضه شب هشتم - هیئت کربلا رفسنجان