حاج مجتبی رمضانی - میون همه سختیا امون از عطش - شب هفتم - هیئت کربلا رفسنجان