همخوانی شاد ولادت پر سرور امام هادی علیه السلام، بگو ستاره ها روند که نور ماه آمده/او که به شمس و کهکشان سوی گواه آمده/آمده آن که آسمان گشته همیشه گرد او ...