همزمان با سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس کمیک موشن «رئیس» با محوریت نحوه‌ی شهادت این قهرمان ملی منتشر شد.