ششمین قسمت این مجموعه درباره مردم خون گرم روستای ده‌کهان در شهر کرمان و صنایع دستی و آداب و سنن این مردم است...