دارد میان هیئت خود گریه می کند/ با اهل بیت عصمت خود گریه می کند/ با داغ هَتک حرمت خود گریه می کند/ دارد برای غربت خود گریه می کند ... نوحه سینه زنی واحد در شهادت امام صادق علیه السلام با نوای حاج عبدالرضا هلالی ( شهادت امام صادق 1393 - هیئت عشاق العباس)