محسنِ حُجَجی  از نیروهای ایرانی مدافع حرم بود که در مرداد ۱۳۹۶ در عملیاتی در گذرگاه مرزی الولید –منطقهٔ مرزیِ بین سوریه و عراق - توسط نیروهای داعش به اسارت درآمد و پس از دو روز به‌دست آنان به شهادت رسید.

مستند «مقصد عالی» نگاهی است به زندگی شهید مدافع حرم «محسن حججی» که طی آن به دوره های مختلف زندگانی او و همچنین گفت وگو با دوستان و همرزمانش پرداخته شده است.

آخرین فیلمها