نماهنگ لطف بی انتها با اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی بین المللی طوبی تهیه در سایت جامع فرهنگی و مذهبی شهید آوینی