بیش از ۲۰ درگیری عراق و سوریه را مدیریت کردعالمی که امام(ره) شهادتش را شهیدی که آیت الله مدنی را به گریه انداختسر می‌دهیم اما سنگر نمی‌دهیمسردار مدافع حرمی که ۱۵۰۰ یتیم سوری را تحت پوشش گرفت