دیدار پدر با پسر بعد از ۳۵ سال فراق+عکساز تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی تا شهادت هنگام نمازفرمانده زنده وصیتنامه شهید هادی ذوالفقاریوصیت نامه شهید «مهدی باکری» فرمانده لشکر 31 عاشورا