دریافت ۲۰ درصد حق الزحمه بانک‌ها از مردم نوعی رباخواری استانتقاد آیت‌الله سبحانی از اسراف گسترده در اداراترد فعالیت مجدد کانال‌های منتسب به رهبر انقلاب در پیام رسان تلگراممقابل دشمنان «عراقِ قدرتمند و آرام» با قدرت بایستیداگر روحیه جهادوشهادت گسترش یابد گرایش به شرق وغرب رخت برخواهد بست