اگر روحیه جهادوشهادت گسترش یابد گرایش به شرق وغرب رخت برخواهد بستشورای نگهبان با دقت لایحه FATF را بررسی کند گرانی کمر جامعه را شکسته؛ دولت در بالا و پایین رفتن نرخ ارز نقش داردمبادا FATF مانند برجام شود/حوزه علمیه با تمام قوا مخالف FATF استگوشمالی سختی به عوامل حادثه تروریستی اهواز خواهیم داد.