فاجعه هجوم به مدرسه فیضیه و واکنش حضرت امام خمینی(س)سال جدید را با توسل به امام هادی(ع) آغاز کنید / پرهیز از صله رحم های آلوده به گناه در عید نوروزامام معتقد بود که پدرم زیادی به دکتر مصدق اعتماد کردعملی که ثوابش سریع‌تر از هر کار خیری به انسان می‌رسدامامی که حجاب جهالت را کنار زد/ باقرالعلوم آئینه جمال و جلال الهی