نصرت قطعی مؤمنان مقاومگوش به فرمان رهبر ایران هستیمروایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلابروشنفکران باید نزد آیت‌الله خامنه‌ای شاگردی کنند